Er det pin­ligt og se­xi­stisk at om­ta­le en 50- årig kol­le­ga som en ’ for­vir­ret pi­ge fra Re­bild’?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.56 AR­RO­GANT OG SELVFED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.01 PIN­LIGT MENNESKESYN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.05 HAR STYR PÅ TIN­GE­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.53 GÆL­DER DET OG­SÅ MÆND? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 1

Nej

Pe­ter Pe­der­sen

Bridget Jones

Tom­my Knud­sen

Ja

6.065 stem­mer på bt. dk

MOR­TEN ER IK­KE SEXIST Uden at væ­re alt for be­gej­stret for Mes­ser­s­ch­midts re­to­rik, så har jeg svært ved at se hans ud­ta­lel­se som se­xi­stisk. Hav­de det hand­let om en mand, så hav­de han nok hel­ler ik­ke haft pro­ble­mer med at kal­de ham for en for­vir­ret dreng, og så var der nok in­gen, der hav­de kom­men­te­ret det. Han er al­tid frem­stå­et som selvs­ma­gen­de og ar­ro­gant, og det er må­ske et par dyder, han skul­le læg­ge fra sig.

Mo­na Ka­zz Yu­se­fi

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts menneskesyn er i det he­le ta­get pin­ligt.

Jør­gen Ove Pe­der­sen

Det er no­get vås. Det er ba­re for­di, at han har sat sig ind i tin­ge­ne, har me­re er­fa­ring og er klogere end dem på de po­li­ti­ske om­rå­der. Så bli­ver de su­re og går, da de ik­ke kan tå­le mod­stand. Hvis det er så pin­ligt at til­ta­le en kvin­de så­dan, som der skri­ves her, gæl­der det så og­så for en mand?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.