Hvad er Løk­ke ban­ge for?

BT - - DEBAT -

Hvad er sand­he­den bag re­ge­rin­gens be­slut­ning om at luk­ke Irak- kom­mis­sio­nen? (...) Op­po­si­tio­nen er over­be­vist om, at Fog­hs be­slut­ning om at sen­de Dan­mark i krig mod Irak byg­ge­de på Bus­hs for­sik­rin­ger om, at Sad­dam Hus­se­in rå­de­de over mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben. (...) Sand­he­den? Den når vi for­ment­lig al­drig frem til.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.