Dag­pen­gere­for­men er en suc­ces

BT - - DEBAT -

60.000 per­so­ner er iføl­ge me­di­er­ne ’ rø­get ud af dag­pen­ge­sy­ste­met.’ Den kor­rek­te ver­sion er, at 7.244 er endt uden for­sør­gel­se. (...) Si­den ja­nu­ar 2013 har 59.480 mi­stet ret­ten til dag­pen­ge. 19.747 af dem har få­et et job, 2.441 et se­ni­o­rjob, 3.058 er kom­met på dag­pen­ge igen, 19.000 er på kon­tant­hjælp, ar­bejds­mar­ked­sy­del­se el­ler sy­ge­dag­pen­ge (...) Den to­åri­ge dag­pen­ge­pe­ri­o­de fungerer godt. Lad den væ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.