’’

BT - - NYHEDER - Le­ne Bal­le­by, pres­se­chef på Ama­li­en­borg

Det er det pu­re op­spind fra en­de til an­den

» Vi er nødt til at stop­pe en hi­sto­rie som den­ne, in­den den går fra at væ­re en us­and­hed til en myte og si­den til en sand­hed, « si­ger Le­ne Bal­le­by til Ber­ling­s­ke.

Hun til­fø­jer, at kon­ge­hu­set ved fl ere lej­lig­he­der har hen­vendt sig til me­di­er an­gå­en­de urig­ti­ge op­lys­nin­ger i ar­tik­ler og indslag. Som oft est re­a­ge­rer kon­ge­hu­set dog ik­ke på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.