’’

BT - - NYHEDER -

Hvis no­gen kal­der mig en dum munk, må jeg fin­de mig i det

DFs Sø­ren Es­per­sen om par­tiets af­vis­ning af at æn­dre injuri­e­lov­giv­nin­gen, så bor­ge­re kan få støt­te fra det of­fent­li­ge i injuri­esa­ger. Po­li­ti­et skal

kon­cen­tre­re sig om straf­fe­loven, me­ner DF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.