TVA- vær­ter gen­nem 50 år

BT - - NYHEDER -

Eric Da­ni­el­sen ( Født i 1920 – dø­de i 2008)

Var den al­ler­før­ste op­læ­ser på TV Avi­sen på pre­mi­e­re­da­gen den 15. ok­to­ber 1965. Eric Da­ni­el­sen var ud­dan­net som jour­na­list fra Ski­ve Ven­stre­blad, og i 1945 blev han an­sat ved det kom­mu­ni­sti­ske dag­blad Land og Folk. I en år­ræk­ke var han kor­re­spon­dent i den pol­ske ho­ved­stad Warszawa – frem til han blev an­sat i DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.