Pen­kowa vil fri­fi ndes

BT - - NYHEDER -

DØMT FOR­SKER Se­e­re med ad­gang til Net­fl ix kan se frem til en helt spe­ci­el ju­le­god­te. Så­le­des har Ghost­bu­ster- stjer­nen Bill Mur­ray ind­spil­let sit helt eget ju­les­how for strea­m­ing- ka­na­len. Ud­sen­del­sen er i stil med de tra­di­tio­nel­le ju­les­how med Bing Cros­by og Nat King Co­le. Og det er So­fi a Cop­po­la, der har in­stru­e­ret. ’ A Ve­ry Mur­ray Christ­mas’ har pre­mi­e­re 3/ 12.

Glee’- stjer­nen Lea Mi­che­le er blandt de med­vir­ken­de i den nye gy­ser­se­rie ’ Scream Qu­e­ens’. Og selv­om tit­len ty­der på det mod­sat­te, så næg­ter Mi­che­le at skri­ge i sin rolle som én af de man­ge mord- tru­e­de col­le­ge- stu­de­ren­de. » Det er for hårdt ved min sangstem­me, « for­kla­rer Lea Mi­che­le i et nyt in­ter­view med bla­det Wo­men’s He­alth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.