Far bort­fø­rer 3- årig dat­ter

BT - - NYHEDER -

BORTFØRT som jeg ag­ter at hol­de, og des­u­den så kom­mer vi ik­ke hjem, før jeg har for­æl­dre­myn­dig­he­den igen, « skri­ver Ulrik Klarskov. XN 91663 Han blev sidst set kø­ren­de i en æl­dre mør­ke­blå VW Trans­por­ter van. På bi­len sid­der num­mer­pla­der­ne XN 91663. Han be­teg­nes som til ti­der psy­kisk usta­bil, men po­li­ti­et vur­de­rer ik­ke umid­del­bart, at han ud­gør en di­rek­te fa­re for dat­te­ren.

Ulrik Klarskov bor­før­te sin 3- åri­ge dat­ter fra bedste­for­æl­dre­ne. Her brug­te han vold for at ta­ge hen­de med sig.

Hvis du har set ham el­ler har kend­skab til sa­gen så ring til 1- 1- 4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.