6 11

BT - - SUNDHED -

Del di­ne er­fa­rin­ger med an­dre, der har smer­te­pro­ble­mer. Gigt­for­e­nin­gen hol­der ar­ran­ge­men­ter for an­dre med gigt, som du kan læ­se me­re om på for­e­nin­gens hjem­mesi­de www. gigt­for­e­nin­gen. dk.

For­vent ik­ke, at smer­te­me­di­cin kan ta­ge al­le di­ne smer­ter. Se det som et fun­da­ment, som kan lin­dre di­ne smer­ter. Sørg for at ta­ge me­di­ci­nen på fa­ste klok­keslæt og lav kun grad­vi­se æn­drin­ger i mæng­den. Det sik­rer den bed­ste virk­ning og gi­ver ro i hver­da­gen. Vær op­mærk­som på, at stær­ke smer­testil­len­de pil­ler af ty pen NSAID kan med­fø­re al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger på læn­ge­re sigt, det vil si­ge ma­ve­sår, blod­prop­per og blød­nin­ger i tar­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.