Smer­ter

BT - - SUNDHED -

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015 Vær en lil­le smu­le ak­tiv hver dag, f. eks. ved en gå­tur. Over­vej og­så hjælp af en fy­si­o­te­ra­pe­ut til at læg­ge et træ­nings­pro­gram, der pas­ser til præ­cis di­ne be­hov og for­må­en. Mo­tion fri­gi­ver stoff er i hjer­nen, der vir­ker smer­testil­len­de og er med til at boo­ste dit hu­mør. Er du inak­tiv, kan det der­i­mod for­stær­ke di­ne smer­ter. Fle­re stu­di­er har des­u­den vist, at over­vægt kan for­vær­re di­ne smer­ter ved slid­gigt i knæ­e­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.