Dår­lig gyser – helt uden gys

BT - - KULTUR -

FILM

’ Crim­son Pe­ak’ GYS/ HOR­ROR ** ****

klu­si­ve her­re­klubs ba­de­rum, og hun trø­stes og fa­sci­ne­res af den sort­klæd­te Shar­pe - de fo­rel­sker sig, bli­ver gift og fl yt­ter - sam­men med hans sø­ster, la­dy Lucil­le ( Oscar- no­mi­ne­re­de Jes­si­ca Chastain fra ’ Zero Dark Thir­ty’) til sø­sken­de­par­rets for­søm­te fa­mi­lie­gods, Al­ler­da­le Hall.

Her hersker Lucil­le med hård hånd, og hur­tigt bli­ver den el­lers livs­gla­de Edith svag - ik­ke mindst pga. af te­en, som svi­ge­r­in­den lang­som for­gift er hen­de med. In­cestuø­se sø­sken­de­par Der­eft er føl­ger en mas­se ulo­gisk non­sens, og CGI- spø­gel­ser­ne er slet ik­ke uhyg­ge­li­ge og er set bed­re si­den ’ Mu­mi­en’ i 1999. Char­lie Hun­nam ( fra tv- se­ri­en ’ Sons of Anar­chy’) spil­ler Edit­hs bej­ler- læ­ge fra Buff alo, der kom­mer for at red­de hen­de fra at bli­ve det in­cestuø­se sø­sken­de­pars fj er­de off er. Var det vir­ke­lig den­ne fi lm, han valg­te i ste­det for rol­len som Chri­sti­an Grey i ’ Fift y Sha­des of Grey’?

Èn stjerne til de el­lers ta­lent­ful­de sku­e­spil­le­re, der kæm­per bravt med et dår­ligt ma­nuskript og én stjerne til ho­ved­rol­len: De be­ta­gen­de­kostu­mer og det fl ot­te vi­cto­ri­an­ske/ go­ti­ske set- de­sign.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.