’’

BT - - SPORTEN - FIFAs eti­ske ko­mité

Blev Dan­marks land­skamp mod Sydafrika in­den VM- slut­run­den i sam­me land for­søgt ma­ni­p­u­le­ret? Det me­ner den eti­ske ko­mité i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FIFA, som har ud­delt en ka­ran­tæ­ne på seks år. De seks års ude­luk­kel­se fra al fod­bold til­fal­der Lin­di­le Ki­ka, som var an­svar­lig for syd­afri­kansk lands­holds­fod­bold på da­væ­ren­de tids­punkt.

Dan­mark spil­le­de som led i for­be­re­del­ser­ne til VM- slut­run­den to ven­skabs­kam­pe på syd­afri­kansk grund – en kamp mod Au­stra­li­en og en kamp mod Sydafrika. Sa­ger­ne mod Lin­di­le Ki­ka blev åb­net i novem­ber 2014 og om­hand­le­de fle­re in­ter­na­tio­na­le test­kam­pe, som blev spil­let i Sydafrika i 2010

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.