Dan­sker­bra­get er på plads

BT - - SPORTEN -

KLAR TIL IN­FIGHT al­le­re­de i som­mer un­der­skrev sin del af kon­trak­ten, har ty­sker­ne skul­let bli­ve eni­ge med Pa­tri­ck Ni­el­sen. Og det har æn­dret lidt på ram­mer­ne til kam­pen.

Op­rin­de­ligt lød Mar­kus­sens af­ta­le på, at de to skul­le mø­des i en af­talt vægt­græn­se på 80 ki­lo.

Men det er nu æn­dret, så­dan at bok­ser­ne højst må ve­je 77,5 ki­lo. Og det er for­ment­lig ue­nig­hed om vægt, men an­gi­ve­ligt og­så ty­pen af bok­se­hand­sker, der har truk­ket den en­de­li­ge af­ta­le ud. Sik­ker i sin sag Ru­dy Mar­kus­sen for­tæl­ler dog, at han er klar til kamp.

» Den her kamp kom­mer på det per­fek­te tids­punkt for mig. Jeg hå­ber for Pa­tri­ck, at han træ­ner hårdt, for jeg har for­be­redt mig i lang tid og vil væ­re hund­re­de pro­cent klar, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det er en stor kamp, ik­ke ba­re for mig, men og­så for dansk boksning. Vi har ik­ke set en ri­va­li­se­ring som den her i lang tid. Det er en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.