’’

BT - - SPOR­TEN - Pa­tri­ck Ni­el­sen

Ru­dy kan snak­ke, alt det han vil, men nu er han nødt til at bak­ke si­ne ord op det er en kamp, jeg fø­ler mig over­be­vist om, at jeg vin­der, « si­ger Pa­tri­ck Ni­el­sen om ud­sig­ten til at mø­de sin ær­ke­ri­val.

» Ru­dy kan snak­ke, alt det han vil, men nu er han nødt til at bak­ke si­ne ord op. Han kald­te mig ud, han af­brød mit pres­se­mø­de, og det kom­mer han til at for­try­de. Jeg er for hur­tig, for stærk og for dyg­tig. Ru­dy er ba­re en gam­mel hu­le­mand, og den 12. de­cem­ber sen­der jeg ham til­ba­ge til ste­nal­de­ren. «

Men der har den se­ne­ste må­ned væ­ret kna­ster i for­hand­lin­ger­ne mel­lem Team Sau­er­land og Pa­tri­ck Ni­el­sen. For mens Ru­dy Mar­kus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.