’’

BT - - SPORTEN - Ru­dy Mar­kus­sen

Jeg hå­ber for Pa­tri­ck, at han træ­ner hårdt, for jeg har for­be­redt mig i lang tid chan­ce for mig til at brin­ge no­get spæn­ding tilbage til sporten. Pa­tri­ck er ik­ke en dår­lig bok­ser, men han mang­ler nog­le kam­pe med spæn­ding og in­ten­si­tet. «

Den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster og dob­bel­te VM- ud­for­drer er sik­ker på, at han trods si­ne 38 år kan bru­ge sin er­fa­ring mod 24- åri­ge Pa­tri­ck Ni­el­sen.

» Han lø­ber en stor ri­si­ko ved at ac­cep­te­re at bok­se mod mig. Alt pres­set er på ham. Jeg kan mær­ke, at fan­se­ne er bag mig, og jeg ved, at de hå­ber på at se mig vin­de. Jeg lover, at jeg ik­ke skuf­fer dem, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.