’’

BT - - SPORTEN -

Ik­ke si­den 1980er­ne, hvor Jør­gen Hansen slog Hans- Hen­rik Palm to gan­ge i kam­pen om eu­ro­pa­mester­ska­bet, har vi set så stor en kamp mel­lem to dan­ske bok­se­re. Det til­fø­jer ba­re end­nu me­re til den store be­gi­ven­hed 12. de­cem­ber i Brøndby Hal­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.