’’

BT - - SPORTEN - Nis­se Sau­er­land, pro­mo­tor om ud­sig­ten til dan­sker­bra­get

Det er kam­pen, de dan­ske bok­se­fans har ven­tet på. Der er ægte ondt blod mel­lem Pa­tri­ck og Ru­dy, og nu har de en­de­lig chan­cen for at af­gø­re de­res ri­va­li­se­ring én gang for al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.