Mod OL

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015 bru­ger cir­ka tre må­ne­der uden­lands om året på træ­nings­lej­re og stæv­ner ud over den dag­li­ge træ­ning. Der­for bru­ges man­ge af ti­mer­ne ale­ne i ka­jak­ken.

» Det kan godt bli­ve en­somt en gang imel­lem. Men jeg kan godt li­de ale­ne­ti­den. Nor­malt vil jeg ha­ve tid til væ­re hjem­me og slap­pe af, men jeg har fak­tisk skul­let no­get he­le ti­den. Så in­den træ­nings­lej­ren om to-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.