KIF knu­ser bund­hold

BT - - SPORTEN -

BOXER HERRELIGAEN

Pau­sestil­ling:

( 7- 16)

KIF Kol­ding København kan fak­tisk godt vin­de en hånd­bold­kamp. Det vi­ste det zigzag­gen­de mester­hold i aft es, da det blev til en sejr i her­rer­nes hånd­bold­liga – og end­da en sik­ker én af slagsen.

For de ru­ti­ne­re­de KIFe­re vandt med he­le 31- 16 på ude­ba­ne over Ski­ve. Og det var ik­ke ba­re sæ­so­nens stør­ste sejr, det var og­så før­ste gang, at hol­det over­ho­ve­det score­de så man­ge mål.

Med sej­ren er KIF nu op­pe på an­den­plad­sen i liga­en med 11 po­int for ot­te kam­pe. Det er et min­dre end Aal­borg Hånd­bold .

For KIF Kol­ding København kun­ne mu­lig­he­den for at jub­le og­så fun­ge­re som en slags op­rejs­ning for end­nu en dår­lig ind­sats i Champions League- grup­pe­spil­let. Her er det ble­vet til lut­ter ne­der­lag, se­ne­st i søn­dags mod un­gar­ske Pi­ck Sze­ged.

Top­sco­rer for det vin­den­de hold blev som så man­ge gan­ge før Bo Spel­ler­berg med seks mål. For hjem- me­hol­det la­ve­de Mi­cha­el Pe­der­sen fem mål.

Ski­ve er sta­dig håb­løst sidst i her­rer­nes hånd­bold­liga med nul po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.