Woz­ni­a­cki er vi­de­re ef­ter stort co­me­ba­ck

BT - - SPORTEN - KOM STÆRKT IGEN

TORS­DAG 15. OK­TO­BER 2015 Det tog lidt tid, men da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en­de­lig fik fat, gik det hur­tigt. I går spil­le­de den dan­ske ten­nis­spil­ler sig vi­de­re fra før­ste run­de af WTA- tur­ne­rin­gen Ge­ne­ra­li La­di­es i Linz ved at be­sej­re den kro­a­ti­ske ve­te­ran Mirja­na Lucic- Ba­ro­ni med 3- 6, 7- 6, 6- 4.

Som sætcif­re­ne an­ty­der, var det en kamp, der lang­somt æn­dre­de ka­rak­ter til den en­de­li­ge vin­ders for­del. Alt­så en af den slags klas­si­ske Woz­ni­a­cki- co­me­ba­ck, hvor en dår­lig start blev vendt til sejr via fight og hårdt ar­bej­de. Figh­terånd knæk­ket Des­u­den vir­ke­de det til, at tie­bre­ak- ne­der­la­get i an­det sæt knæk­ke­de no­get af figh­terån­den hos den 33- åri­ge kro­at.

I de to før­ste sæt hav­de den kro­a­ti­ske ten­nis­spil­ler el­lers haft fint held med sin hår­de serv og sin hår­de vel­pla­ce­re­de bag­hånd, li­ge som og­så den knald­so­li­de for­hånd fik dan­ske­ren ud at lø­be.

» Når man spil­ler mod så­dan en ty­pe, må man ba­re væ­re klar. Hun do­mi­ne­re­de, så jeg er glad for at gå vi­de­re. Jeg be­gynd­te at spil­le dy­be­re for at tvin­ge fejl ud af hen­de, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ef­ter kam­pen.

Med ti­den fik dan­ske­ren me­re styr på sit spil, ef­ter at hun tid­ligt i kam­pen hav­de stå­et for langt bag bag­linj­en og over­ladt for me­get ini­ti­a­tiv til sin hårdt­slå­en­de mod­stan­der. Al­ler­før­ste gang Al­li­ge­vel fik Mirja­na Lucic- Ba­ro­ni gi­vet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en for­skræk­kel­se til sidst. For her fik kro­a­ten igen fat og fik re­du­ce­ret til 5- 4 ef­ter at ha­ve væ­ret bag­ud 0- 4, in­den dan­ske­ren fik ser­vet kam­pen og bil­let­ten til an­den run­de i hus.

» Hun løf­te­de igen sit spil, og det blev vir­ke­ligt tæt, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der er med i den østrig­ske tur­ne­ring for al­ler­før­ste gang i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.