Jan Ø. kom godt fra start

BT - - SPORTEN - DEN­MARK OPEN

Dan­marks stør­ste sing­le- håb, Jan Ø. Jør­gen­sen, gik sik­kert vi­de­re i Den­mark Open i badminton, der be­gynd­te i Oden­se i går. Han er se­e­det som num­mer to i her­re­sing­le, og i den før­ste kamp mod Wang Zheng­m­ing fra Ki­na var der al­drig tvivl om sej­ren.

Kam­pen var el­lers imø­de­set med en vis spæn­ding, for Jan Ø. Jør­gen­sen var en blandt fle­re dan­ske spil­le­re, der blev ramt af en virus un­der VM i In­do­nesi­en for et par må­ne­der si­den. Syg­dom­men med­før­te et be­trag­te­ligt vægt­tab for Dan­marks bed­ste her­re­sing­le, og Jan Ø. Jør­gen­sen har måt­te styr­ke­træ­ne me­get in­tenst for at gen­vin­de no­get af sin fy­si­ske styr­ke.

Jan Ø. Jør­gen­sen kom hur­tigt bag­ud med 2- 8, men det dan­ske es spil­le­de sig tilbage og end­te med at vin­de 21- 17, 21- 9.

Vik­tor Axel­sen hav­de lidt me­re be­svær i sin kamp i før­ste run­de mod eng­læn­de­ren Ra­jiv Ou­seph, der dog måt­te ned med cif­re­ne 1721, 19- 21.

Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus spil­le­de sig og­så for før­ste gang vi­de­re til an­den run­de i Den­mark Open, da han be­sej­re­de Lee Dong Ke­un fra Syd­korea med 21- 16, 21.17.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.