Dan­mark kan vin­de bron­ze i hold­løb

BT - - SPORTEN -

Dan­mark slut­te­de som num­mer fem i tids­kørs­len i 4.000 m hold­for­føl­gel­ses­løb ved EM i den schweizi­ske by Gren­chen, og Las­se Nor­man Hansen, Mat­hi­as Møl­ler, Cas­per Pe­der­sen og Ras­mus Qu­aa­de kan der­med ik­ke vin­de EM, men de kan sta­dig nå at få bron­ze.

Det dan­ske hold til­ba­ge­lag­de de 4.000 m i ti­den 4.02,319 mi­nut­ter, og det var li­ge nøj­ag­tigt ik­ke nok til at kom­me i se­mi­fi­na­len.

Med til hi­sto­ri­en hø­rer, at Mat­hi­as Møl­ler al­le­re­de ved 2.500 me­ter måt­te slå op i ba­nen, så­le­des at kvar­tet­ten på de sid­ste 1.500 me­ter var re­du­ce­ret til en trio.

Stor­bri­tan­ni­en var hur­tigst af al­le og mø­der Rusland i den ene se­mi­fi­na­le, mens den an­den står mel­lem Schweiz og Frankrig.

Dan­mark skal som num­mer fem mø­de num­mer ot­te, Ita­li­en, og lyk­kes det for Dan­mark at kø­re bed­re end en af de to ta­ben­de se­mi­fi­na­li­ster samt de øv­ri­ge tre hold i B- run­den, ven­ter et løb om bron­ze­me­dal­jer­ne.

Det an­det løb i B- run­den står mel­lem Tys­kland og Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.