Du­moulin for­læn­ger sin kon­trakt

BT - - SPORTEN -

Vu­el­ta- stjer­nen Tom Du­moulin har for­læn­get sin kon­trakt med Team Gi­ant- Alpe­cin.

Han lå læn­ge til at vin­de årets Vu­el­ta a Es­paña, men han måt­te nø­jes med en sam­let sjet­te­plads og to eta­pe­sej­re.

Ik­ke de­sto min­dre var det en flot præ­sta­tion, og det har Tom Du­moul­ins hold, Team Gi­ant- Alpe­cin, be­løn­net med en kon­trakt­for­læn­gel­se, så­le­des at den 24- åri­ge ryt­ters kon­trakt først ud­lø­ber med ud­gan­gen af 2018.

» I år har vi set Tom ta­ge et stort skridt fremad i sin ud­vik­ling, og der­for glæ­der det os, at han har valgt at for­læn­ge med os, « si­ger hol­de­jer Iwan Spe­ken­brink til hol­dets hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.