LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

SER­BI­EN SU­PER LIGA, KLOK­KEN 19.00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN BRA­SI­LI­EN SE­RIE A, KL. 02.00 ( NAT TIL FRE­DAG) GREMIO VIN­DER KAM­PEN

Den 19- åri­ge is­ho­ck­ey­spil­ler Ni­ko­laj Eh­lers fi k nat­ten til ons­dag dansk tid sit helt store gen­nem­brud i NHL.

Nu spe­ku­le­res der i, om su­per­ta­len­tet kan en­de med at bli­ve ’ årets rook­ie’ i ver­dens bed­ste is­ho­ck­ey­liga.

Spør­ger man book­ma­ke­ren Bet25, er det langt fra umu­ligt, at det sker. Så­le­des er han fak­tisk tred­je­fa­vo­rit i odds 5,00 til at lø­be med den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel, og så­le­des er kun Co­nor McDavid og Ja­ck Ei­chel for­an ham på li­sten.

» Ni­ko­laj Eh­lers’ præ­sta­tio­ner har væ­ret så im­po­ne­ren­de, at hvis han kan fast­hol­de sin plads i NHL- trup­pen i re­sten af sæ­so­nen og væ­re med til at træk­ke klub­ben i playoff , er han be­stemt ik­ke no­get dår­ligt bud på Årets Rook­ie i NHL. Hvil­ket kun få skan­di­na­vi­ske spil­le­re er ble­vet i hi­sto­ri­en, « si­ger od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

BRA­SI­LI­EN SE­RIE A, KL. 00.30 ( NAT TIL FRE­DAG) BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.