1,95

BT - - SPORTEN -

Gremio er nor­malt me­get stærk hjem­me, og her har hol­det en glim­ren­de mu­lig­hed for at hen­te tre po­int i det­te topop­gør. Santos’ to stør­ste pro­fi ler, Lucas Li­ma og Ri­car­do Oli­veira, var nem­lig beg­ge på ba­nen for det bra­si­li­an­ske lands­hold blot 48 ti­mer før det­te op­gør, og det for­ven­tes der­for ik­ke, at de spil­ler den­ne kamp. Oveni er den vig­ti­ge for­sva­rer Vi­ctor Fer­raz ska­det, mens Da­ni­el Gu­e­des har ka­ran­tæ­ne, og der­til kom­mer, at Santos er håb­lø­se på frem­med græs. Et Gremio- hold i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling bør vin­de den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.