1,75

BT - - SPORTEN -

Det er vir­ke­lig svært at se, hvor­dan det­te op­gør skal gå mål- amok. Eft er en for­fær­de­lig start i de to før­ste kam­pe er Jagodina med stor suc­ces gå­et over til en me­get de­fen­siv spil­lestil, og så­le­des er der blot sco­ret 11 mål i hol­dets se­ne­ste 10 kam­pe, og fak­tisk har man på frem­med græs slet ik­ke luk­ket mål ind si­den lus­sin­gen mod Par­tizan i sæ­so­nens før­ste ude­kamp. Jagodina mø­der et Cuka­ri­ck­i­hold, som be­stemt hel­ler ik­ke har la­vet man­ge mål . Så­le­des er samt­li­ge fem hjem­me­kam­pe endt med mak­si­malt to scor­in­ger – så gå eft er få mål hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.