KENO

BT - - SPORTEN -

DE 20 VINDERTAL: 01- 02- 04- 05- 09- 15- 16- 18- 1922- 23- 25- 27- 34- 47- 48- 51- 5355- 70 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 12.000, 10.000 og 10.000 Træk­nin­gen den 14. ok­to­ber

Uden an­svar

PRÆMIEPROGNOSE Prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.