Er det godt, at kon­ge­hu­set kræ­ver et de­men­ti af bryst­hi­sto­ri­en i Her & Nu?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.28 DYR PLASTIKKLINIK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.31 FRED VÆ­RE MED BRYSTER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.36 STRAF DE­RES DYNELØFT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.22

Ja, det er ond­skabs­fuldt op­spind

Nej, de bur­de ig­no­re­re slad­der

5.299 stem­mer på bt. dk

DET SÅRER DE OM­TAL­TE

Pia Lit­ta He­ge­lund

Ær­ligt talt, hvad kom­mer det os al­le ved, hvad prin­ses­se Ma­rie even­tu­elt får la­vet ved sin krop? Det må da væ­re en pri­vatsag, som over­ho­ve­det ik­ke kom­mer os an­dre ved. Det er ved at væ­re for me­get med al­le de for­skel­li­ge hi­sto­ri­en om de kon­ge­li­ge og an­dre kend­te per­so­ner. Tænk på, hvor sår­en­de det må væ­re for de om­tal­te. Pas dit eget liv og vær glad for det.

Kir­sten Im­mer­kjær

Jeg kan godt for­stå, at kon­ge­hu­set er su­re, når de har væ­ret på en fi n dyr plastikklinik i Frankrig og ik­ke en til­buds­biks i Li­tau­en. Jeg er me­get lyk­ke­lig for, at det er det af­slap­pe­de og fol­ke­li­ge kron­prin­s­par, der skal over­ta­ge og er kon­ge­hu­sets ker­ne- re­præ­sen­ta­ter.

Lo­ne Hansen

Prøv at kig­ge på gam­le billeder af prin­ses­se Ma­rie. Al­le kan se, at hun er gå­et fra en AA- skål til en me­get stør­re skål – og fred væ­re med det. Der er vig­ti­ge­re sa­ger i ver­den.

Jan Lai­gaard

Jeg hå­ber, at Her & Nu får så­dan en over næ­sen for ’ dyneløft ’. De har ret til pri­vat­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.