Mo­dig PET- chef sø­ges

BT - - DEBAT -

Ho­ved­kra­vet til den nye PET- chef – og til folk i lig­nen­de stil­lin­ger – må ube­tin­get væ­re, at de ut­ve­ty­digt mel­der fra, når de­res mi­ni­ster be­væ­ger sig ud på tynd is i for­hold til loven. De skal væ­re stær­ke og mo­di­ge nok til træk­ke en græn­se. Her­til – og ik­ke læn­ge­re. At ha­ve ’ en ud­talt for­nem­mel­se for den po­li­ti­ske re­a­li­tet’ kan brin­ge em­beds­mænd i fed­te­fa­det. Så lad po­li­ti­ker­ne væ­re ene om det.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.