Få bugt med af­gift smon­stre

BT - - DEBAT -

Der er gen­nem en år­ræk­ke ble­vet op­byg­get en ræk­ke sær­li­ge af­gift smon­stre, der hæm­mer fl ek­si­bi­li­te­ten på vig­ti­ge om­rå­der. Ek­sem­pel her­på er PSO- af­gift , el­af­gift , bil­af­gift er, ejen­doms­skat, grund­skyld mv. Man kan desvær­re kun tviv­le på, at po­li­ti­ker­ne for­mår at gø­re op med dis­se be­skat­nings­mon­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.