Ot­te fl ygt­nin­ge sav­nes eft er kol­li­sion med kystvagt

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE En red­nings­ak­tion i far­van­det mel­lem den ty rki­ske ve­st­kyst og den græ­ske ø Les­bos ud­vik­le­de sig i går fra ondt til vær­re på et øje­blik. En pa­trul­jebåd fra den græ­ske kystvagt stød­te nem­lig ind i en grup­pe fl ygt- nin­ge og mi­gran­ter med det re­sul­tat, at den skrø­be­li­ge træbåd, de sad i, sank. Eft er epi­so­den har den græ­ske kystvagt meldt ot­te men­ne­sker sav­net. Eft er på­sej­lin­gen, som fandt sted ca. 900 me­ter nord for Les­bos, lyk­ke­des det kystvag­ter­ne at red­de 31 af de rej­sen­de op af van­det. Det var de over­le­ven­de, der eft er­føl­gen­de kun­ne for­tæl­le dem, at der mang­le­de ot­te per­so­ner. Si­den 2011, hvor den sy­ri­ske bor­ger­krig brød ud, har hund­re­de­tu­sin­der af fl ygt­nin­ge søgt mod Eu­ro­pa. Den græ­ske ø Les­bos lig­ger blot 10 ki­lo­me­ter fra den tyr­ki­ske ve­st­kyst og har der­for væ­ret tran­sit­sted for tu­sin­der af de rej­sen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.