SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Mindst tre- fi­re om­rå­der i Sy­ri­en er mod­ne nok til lo­ka­le af­ta­ler om vå­ben­hvi­le, vur­de­rer FN. » Jeg tror ik­ke, at af­stan­den mel­lem par­ter­ne er uover­kom­me­lig, « si­ger vi­ce­gen­ral­di­rek­tør Eli­as­son. Ud­mel­din­gen fra FN kom­mer sam­me dag, som den sy­ri­ske re­ge­rings­hær og rus­si­ske kamp­fly har an­gre­bet op­rørs­by­er nord for Homs. Det op­ly­ser sy­risk stats- tv og over­våg­nings­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.