Til tje­ne­ste

BT - - TV-GUIDE -

I TV 2s nye for­bru­ger­pro­gram har Mor­ten Spie­gel­hau­er ( fo­to) al­li­e­ret sig med For­bru­ger­rå­det Tænk for at kæm­pe for­bru­ger­nes sag. I det før­ste pro­gram er Spie­gel­hau­er på jagt ef­ter fejl i ener­gi­mær­ker­ne på vo­res hus­hold­nings­ap­pa­ra­ter. Når du kø­ber en fladskærm, va­ske­ma­ski­ne el­ler varm­luftsovn, er ener­gi­for­bru­get of­te det vig­tig­ste ar­gu­ment for det valg, du træf­fer i bu­tik­ken. Men du kan langt­fra sto­le på ener­gi­mærk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.