Gen­brug på en an­den må­de

BT - - TV-GUIDE - Gam­le kas­set­tebånd be­hø­ver ik­ke at ry­ge i skral­des­pan­den. Fo­to: DR1

Det hand­ler om gen­brug og ’ up­cycling’ i DR1’ s nye repor­ta­ge­se­rie ’ Fra yt til nyt’, hvor de 12 med­vir­ken­de vi­ser, hvor­dan man ska­ber nye pro­duk­ter af gam­le ting og sa­ger. Der er fuld fart på ham­mer, høvl og hæf­te­ma­ski­ne, når de med­vir­ken­de i DR1s helt nye repor­ta­ge­se­rie ud­for­sker gen­brug og me­re spe­ci­fikt be­gre­bet up­cycling – en pro­ces, hvor­med man for­vand­ler for­skel­li­ge gam­le ting til et nyt pro­dukt, så det får en ny funk­tion og en mer­vær­di. Ma­te­ri­a­let er bl. a. gam­le bø­ger, møb­ler og kas­set­tebånd. DR1 MANDAG 18.00 ’ FRA YT TIL NYT’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.