De rø­de imod de hvi­de

BT - - TV-GUIDE -

Chri­sti­an Erik­sen og hol­det fra Tot­ten­ham ta­ger i Pre­mi­er Le­agu­es ni­en­de spil­ler­un­de imod Liverpool hjem­me på Whi­te Hart La­ne i Lon­don. Mauri­cio Po­chet­ti­nos trop­per kom sløvt fra land i sæ­son­star­ten, men de er si­den kom­met ef­ter det med fi­ne resultater. Svin­gen­de præs­ta- tio­ner har og­så væ­ret over­skrif­ten i Liverpool, hvor fans, spil­le­re og le­del­se har måt­tet se sig spist af med syv po­int i sæ­so­nens før­ste fem kam­pe. To af tur­ne­rin­gens mest scoren­de hold vil med ga­ran­ti le­ve­re god un­der­hold­ning. TV3 + LØR­DAG 13.45 ’ PRE­MI­ER LEAGUE’

Det er som re­gel dra­ma­tisk, når Liverpool og Tot­ten­ham mø­des.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.