Spa­destik i Norskov

BT - - TV-GUIDE -

Martin er en suc­ces, kli­ma­hav­nen er en re­a­li­tet, og he­le by­en fejrer før­ste spa­destik. Ja­ck­ie står ved hans si­de, og sand­he­den om Oli­ver har ik­ke skub­bet hen­de væk, som han fryg­te­de. Martin op­sø­ger og­så Oli­ver og får for­talt ham sand­he­den, men han vil ger­ne hol­de lav pro­fil, mens de bru­ger tid på at læ­re hin­an­den at ken­de. Tom og hans team får be­vil­get en må­ned til ef­ter­forsk­nin­gen af ko­kain­s­mug­lin­gen, og de­res mål er at fæl­de bag­man­den. De fø­ler sig et skridt for­an, ind­til den ene af de mistænk­te plud­se­lig for­svin­der spor­løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.