Nye ti­der på vej

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Året er 1925, og der er op­træk til for­an­drin­ger på Down­ton Ab­bey. Ro­bert, hu­sets her­re, over­ve­jer at føl­ge de nye ti­der og skæ­re ned på an­tal­let af tje­ne­ste­folk. Sam­ti­dig bli­ver hans dat­ter Mary ind­hen­tet af sin for­tid, da hun op­sø­ges af en ubu­den gæst. Hus­hol­der­sken, mrs. Hug­hes, og but­le­ren, Car­son, har bryl­lupspla­ner. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.