Klopp er klar

BT - - TV-GUIDE -

I Fod­bol­deng­land er al­le øj­ne i dag ret­tet mod Jürgen Klopps før­ste kamp i spid­sen for Liverpool, hvor de gæ­ster Tot­ten­ham. Nu skal Dort­mund- leg­en­den for­sø­ge at lø­se en af fod­bold­ver­de­nens svæ­re­ste op­ga­ver ved at ta­ge Liverpool tilbage til top­pen af Pre­mi­er League. Men kan hol­det be­sej­re Chri­sti­an Erik­sen og co.? Fod­bold 6' eren: 13.00

De Den ir­ske im­mi­grant Jo­seph ud­van­drerd d tilt USA sam­men med den il­tre og for­kæ­le­de god­se­jer­dat­ter Shan­non. Jo­seph er vant til tran­ge kår mod­sat hans kvin­de­li­ge føl­ge­skab, som be­stemt ik­ke ny­der sin nye til­væ­rel­se blandt im­mi­grant- pø­be­len. Eft er man­ge ud­for­drin­ger lyk­kes det par­ret at skaff e så man­ge pen­ge, at de kan fo­ku­se­re på de­res egent­li­ge for­mål med rej­sen til USA: at er­hver­ve jord. Far and Away TV3 Puls: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.