Se­mi­fi na­le- sang

BT - - TV-GUIDE -

Der er se­mi­fi na­le i "Voi­ce Ju­ni­or", og de seks un­ge san­ge­re har knok­let med de­res co­a­ches for at im­po­ne­re dig der­hjem­me, når de stil­ler sig op og fy­rer den af på sce­nen. Ef­ter at san­ger­ne har gi­vet alt, hvad de har, er det op til dig at ta­ge det svæ­re valg og be­slut­te, hvil­ke tre del­ta­ge­re der skal vi­de­re til den store fi na­le. Voi­ce Ju­ni­or TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.