Er Hypo go'?

BT - - TV-GUIDE -

De kvin­de­li­ge dan­ske hånd­bold­me­stre fra FC Midtjylland er hav­net i en dy­na­mit­pul­je i Champions League med Hypo Nie­deröster­reich, de tid­li­ge­re me­stre fra Györ og Jan Pyt­li­cks ma­kedon­ske klub Vard­ar. Åb­nings­kam­pen i Ikast mod Hypo bli­ver en nøg­le­kamp for at sik­re en af de to plad­ser vi­de­re i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring. Hånd­boldSøn­dag DR1: 15.00

Th The Bel­las er en pi­ge­grup­pe, derd syn­ger a cap­pel­la og bril­le­rer med pi­gepop­san­ge samt de­res go­de yd­re. Eft er at det mis­lyk­ke­des for dem i sid­ste års fi na­le, har de væ­ret nødt til at æn­dre grup­pen. Blandt de nye er Beca, en selv­stæn­dig og am­bi­tiøs dj, der ik­ke in­ter­es­se­rer sig for col­le­ge- li­vet. Men eft er at hun har mødt Jes­se fra den ri­va­li­se­ren­de a cap­pel­la- dren­ge­grup­pe, på­ta­ger hun sig at hjæl­pe The Bel­las. Pitch Per­fect TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.