Kræft pa­tien­ter

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Over en kvart mil­li­on dan­ske­re le­ver i dag med kræft . I den­ne sær­ud­ga­ve af TV 2' s repor­ta­ge­se­rie mø­der vi nog­le af de dan­ske­re, bl. a. Mor­ten, der tirs­dag 16. ju­ni 2015 var til be­hand­ling på lan­dets ho­spi­ta­ler. Pro­gram­met gi­ver et ind­blik i, hvad per­so­na­let på de dan­ske kræft af­de­lin­ger gør for at be­hand­le og ku­re­re pa­tien­ter for kræft . Hol­der Dan­mark i li­ve TV 2: 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.