Woz­ni­a­cki fær­dig i Linz

BT - - SPORTEN -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fort­sæt­ter den sport­s­li­ge derou­te i 2015. I går røg hun ud i an­den run­de af WTA- tur­ne­rin­gen i østrig­ske Linz.

Bel­gi­ske Kir­sten Flipkens er pla­ce­ret som 110 på ver­dens­rang­li­sten, mens Woz­ni­a­cki lig­ger næ­sten 100 plad­ser for­an som num­mer 11. Der­for skul­le det ha­ve væ­ret en over­kom­me­lig op­ga­ve for dan­ske­ren.

Det blev det ik­ke. Dan­ske­ren tab­te nem­lig med cif­re­ne 4- 6, 4- 6.

I før­ste sæt vir­ke­de Woz­ni­a­cki tung og træt. Flipkens spil­le­de dan­ske­ren rundt i ma­ne­gen og lag­de stærkt fra land med 4- 1.

Men Woz­ni­a­cki våg­ne­de der­ef­ter en smu­le op og kom tilbage til 4- 5. For­gæ­ves dog. For Flipkens ful­dend­te et for­nemt før­ste sæt med cif­re­ne 6- 4.

An­det sæt var me­re li­ge, men igen fik bel­gi­e­ren den bed­ste start. Woz­ni­a­cki fulg­te ef­ter med nød og næp­pe og kom på 3- 3. Blot for at smi­de det væk ef­ter­føl­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.