Andersen måt­te over­ta­ge må­let

BT - - SPORTEN -

Fre­de­rik Andersen hav­de ud­sigt til en af­ten på bæn­ken, mens hans hold­kam­me­ra­ter i NHL- klub­ben Ana­heim Ducks skul­le mø­de Arizo­na Coy­o­tes. En for­fær­de­lig start for hans nye må­l­mand­skol­le­ga, rus­se­ren An­ton Khu­do­bin æn­dre­de dog den plan.

I lø­bet af kam­pens før­ste 13 mi­nut­ter hav­de han luk­ket tre mål ind på ot­te skud. Det sid­ste mål til gæ­ster­ne var med as­sist fra An­der­sens lands­mand, Mik­kel Bød­ker, og så kom Fre­de­rik Andersen på isen.

Selv­om Fre­de­rik Andersen kun slap ét mål ind på 21 skud og der­med le­ve­re­de en langt stær­ke­re præ­sta­tion end sin må­l­mand­skol­le­ga, end­te kam­pen med et hjem­me­ba­ne­ne­der­lag på 0- 4. Der­med er Ana­heim Ducks uden sejr ef­ter sæ­so­nens før­ste tre grund­spilskam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.