Sagt om Klopp ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - SPORTEN - Ray Hough­ton, tid­li­ge­re Liverpool- spil­ler Rob­bie Fow­ler, tid­li­ge­re Liverpool- spil­ler Jo­hn Ar­ne Ri­i­se, tid­li­ge­re Liverpool- spil­ler Lucas Lei­va, nu­væ­ren­de Liverpool- spil­ler

Der er kun gan­ske få po­int op til top­pen af Pre­mi­er League, så det kan hur­tigt ven­de med den trup, Liverpool har. Jeg tror på, at det kan la­de si­ge gø­re for Liverpool at krav­le op i top­pen un­der Jürgen Klopp Jeg me­ner, han er en rig­tig dyg­tig ma­na­ger. Det er im­po­ne­ren­de, hvad han har op­nå­et i sin tid i Dort­mund. Det er alt, hvad der er at si­ge. Jeg kan li­de, hvad jeg ser Jeg er så van­vit­tig be­gej­stret over kon­trakt- un­der­skri­vel­sen med Klopp! Det er tid til igen at gø­re Anfield til et sted, mod­stan­der­ne fryg­ter. Bring de go­de gam­le da­ge tilbage. Go­de ti­der Det er et boost for os al­le og gi­ver os et løft og selv­til­lid, at Jürgen Klopp er ble­vet ny ma­na­ger i klub­ben. Det er en frisk start for os al­le. Hvis vi spil­ler, som han vil, tror jeg, det bli­ver godt. For­hå­bent­lig bli­ver det en god sæ­son for os un­der Jürgen Klopp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.