LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN TYS­KLAND 2. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 18: 30 BIELEFELD FÅR PO­INT I KAM­PEN

I aft en ind­ta­ger de stør­ste nav­ne i dansk mu­sik sce­nen i DR Kon­cert­hu­set, når der bli­ver afh oldt P3 Guld.

Mel­lem aft enens man­ge op­træ­de­ner me­ner book­ma­ke­ren Bets­a­fe, at num­me­ret » Le­an On « med Mø bli­ver kå­ret til » P3 Lyt­ter­hit­tet « .

Så­le­des er man helt ne­de i odds 1,75 på, at det sker - mod Gil­li Mel­lemFin­ga’Muzik med num­me­ret » Cest La Vie « som den store ud­for­drer i odds 2,25.

» Vin­de­ren af P3 Lyt­ter­hit­tet fi ndes ved en mo­bil­af­stem­ning, og ’ C’est la vie’ sid­der nok dybt i kort­tids­hukom­mel­sen hos man­ge af dem, som gri­ber mo­bil­te­le­fo­nen. Hvor ’ Le­an on’ eft er­hån­den har et halvt års tid på ba­gen, så lig­ger Gil­li og Mel­lemFin­ga’Muzik sta­dig i top 3 over mest af­spil­le­de num­re på Spo­ti­fy, og der­for ser vi dem som førsteud­for­dre­re til Mø i kam­pen om den fi ne ti­tel, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

FRANKRIG LI­GUE 2, KLOK­KEN 20: 00 BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.