1,95

BT - - SPORTEN -

Det er me­get svært at se, hvor­for Düsseldorf skal væ­re så store fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Der er dyb kri­se hos vær­ter­ne eft er en elen­dig sæ­son­start, hvor man blot har slå­et bund­hol­det 1860 Mün­chen. Spil­let har ik­ke væ­ret til me­re, og nu gæl­der det så et Bielefeld- hold, som har vist sig gan­ske svæ­re at slå i den­ne sæ­son. Blot én gang er gæ­ster­ne gå­et fra ba­nen som ta­be­re, og selv om man må­ske ik­ke har de stør­ste stjer­ner, er man en hård­t­ar­bej­den­de en­hed, som er svæ­re at bry­de ned. Alt for højt odds på, at gæ­ster­ne får po­int i Düsseldorf.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.