1,72

BT - - SPORTEN -

Der har væ­ret me­get få mål i FC Midtjyl­lands kam­pe i den­ne sæ­son - så­le­des er he­le 10 af hol­dets 11 kam­pe endt med to mål el­ler fær­re. Fak­tisk har man end­nu ik­ke luk­ket mål ind i de kam­pe, hvor Erik Svi­at­chen­ko og Kian Hansen er star­tet sam­men i det cen­tra­le for­svar - hvil­ket er seks sty ks ind­til vi­de­re - og med seks da­ge til næ­ste Eu­ro­pa League- kamp vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke de to star­ter i aft en. Randers har og­så få­et mar­kant bed­re sty r på de­fen­si­ven eft er en må­l­rig start på sæ­so­nen, så der er lagt i ov­nen til en må­l­fat­tig aff ære i Her­ning.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.