2,20

BT - - SPORTEN -

Målsnit­tet i Frank­rigs næst­bed­ste ræk­ke er alar­me­ren­de lavt, men det kun­ne godt lug­te af fuld­træff ere fra beg­ge si­der i den fran­ske ho­ved­stad i aft en. Hjem­me­hol­det er uden tre stam­spil­le­re i bag­kæ­den, mens Ajaccio og­så er ramt i de­fen­si­ven grun­det ka­ran­tæ­ner til Zie Di­a­baté og Chri­stoph Vin­cent. Pa­ris har trods alt spil­let 1- 1 he­le seks gan­ge i ti for­søg den­ne sæ­son, mens Ajaccio har luk­ket mål ind i 11 af de sid­ste 12 ude­kam­pe i Li­gue 2. Nok er Pa­ris fa­vo­rit­ter, men Ajaccio bør kun­ne ud­nyt­te de man­ge nye an­sig­ter i vær­ter­nes for­svar.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.