Før sto­re dag­pen­ge- dag

BT - - DEBAT -

Når et nyt dag­pen­ge­sy­stem skal skru­es sam­men, så bli­ver kun­sten at be­va­re det, sam­ti­dig med at det må stå klart for be­folk­nin­gen, at de ti­der, da man kun­ne gå på støt­ten i åre­vis uden at bli­ve stil­let over for mod­krav, for længst er for­bi. Det har Dan­mark ik­ke råd til, hver­ken øko­no­misk el­ler men­ne­ske­ligt set.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.