Slag­te­tyr stak af

BT - - NYHEDER -

PÅ FLUGT FRA SLAG­TER En stor ty r slap i går løs fra Da­nish Crowns slag­te­ri i Aal­borg Øst. Den rend­te frit rundt i om­rå­det i fl ere ti­mer, men blev til sidst fun­det i et bu­skads og afl ivet. » Det gik rig­tig stærkt. Ty­ren for­svandt ud af vo­res an­den ind­gang, og vi luk­ke­de der­for po­r­te­ne og tænk­te, at ty­ren ik­ke vil­le slip­pe ud. Så vi ane- de ik­ke, at den var kom­met uden for heg­net, før po­li­ti­et rin­ge­de til os, « lød det i går mor­ges fra Pal­le Sø­ren­sen, fa­briks­chef på Da­nish Crown i Aal­borg Øst, til TV 2 Nord.

Sam­men med slag­te­ri­et led­te po­li­ti­et i fl ere ti­mer eft er ty­ren, før den blev fun­det i et bu­skads om­kring 200 me­ter fra slag­te­ri­et. Det for­tæl­ler Pal­le Sø­ren­sen til Nord­jy­ske.

» Vi be­slut­te­de at gå en tur i om­rå­det, og da vi så fandt spor eft er den, rin­ge­de vi til Falck, som fak­tisk og­så var på vej her­ud for at le­de. Vi fulg­te spo­ret ind i et krat, og der fandt vi til sidst ty­ren lig­gen­de i et bu­skads, « si­ger han. Afl ivet på ste­det Falck afl ive­de den vild­far­ne tyr på ste­det.

Ty­ren var slup­pet væk fra slag­te­ri­et i for­bin­del­se med en om­læs­ning på slag­te­ri­et.

Det er ik­ke før­ste gang i det­te eft er­år, at en tyr får vri­stet sig fri og stik­ker af. I sep­tem­ber stak en tyr af fra en trans­port ved Næst­ved. Her tog det po­li­ti­et ad­skil­li­ge ti­mer, in­den ty­ren blev skudt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.